Menu

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapia

Psychoterapia

 • stres, životné zmeny, záťažové udalosti
 • trauma, strata blízkeho, smútenie
 • sebavedomie
 • telesné ťažkosti bez lekárskeho nálezu
 • medziľudské vzťahy, rodinné problémy
 • partnerské vzťahy
 • depresia, úzkosť
 • poruchy príjmu potravy
 • sebapoškodzovanie
 • sexualita a gender
 • zmysel a naplnenie života
 • výchova a rodičovstvo
 • podpora pri psychickom ochorení

Psychologické vyšetrenie

 • komplexné psychologické vyšetrenie
 • psychologické vyšetrenie osobnosti / intelektu / mentálnych funkcií
 • psychologické vyšetrenie pre zbrojný pas
 • psychologické vyšetrenie školskej zrelosti
 • diferenciálna diagnostika psychických ťažkostí (úzkosť, depresia atď.)

Ceny sú určené podľa typu intervencie.
V prípade zrušenia sedenia menej ako 72 hodín pred dohodnutým termínom je nutné sedenie uhradiť.
Psychologické vyšetrenie je možné na vlastné vyžiadanie alebo vyžiadanie obvodného lekára, psychiatra, sexuológa či iného špecialistu.