Menu

Osobnostný rast, koučing a poradenstvo

 • life koučing
 • kariérny koučing
 • zážitkové sebaskúsenostné workshopy
 • edukačné programy
 • zvládanie stresu, prevencia vyhorenia, self-care
 • relaxácie, mindfulness
 • kreativita a (znovu)objavenie zdrojov
 • rozvíjanie skutočného vnútorného potenciálu
 • budovanie zručností: komunikácia, riešenie konfliktov, riešenie problémov
 • zvládanie náročných situácií v práci, v pracovnom tíme
 • dobré návyky vs. negatívne vzorce
 • maximalizovanie športovej výkonnosti

Pocit úspechu nachádzame každý v niečom inom. Pre niekoho je dôležitý pracovný výkon, pre niekoho zvládanie stresu, niekto sa zas cíti úspešný, keď má plnohodnotné vzťahy s blízkymi. Koučing a poradenstvo v osobnostnom raste je účinný prostriedok ako dať veci do pohybu a ísť za svojimi cieľmi s vytrvalosťou a vášňou.

Keď si zadefinujete svoj cieľ, budem s vami pracovať tak, aby ste našli v sebe aj odpovede ako prekonať prekážky a kde sú vaše zdroje.